God Gem หินมณี มีมนต์ ที่เป็นทั้งเครื่องรางและเครื่องประดับ เราเลือกคัดหินที่ดีที่สุดในเกรดราคานั้นๆ เราพยายามอย่างยิ่งที่จะถ่ายรูปหินให้สีสมจริงที่สุด!! เพราะเราประกันความพอใจยินดีคืน เราจริงใจในการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เราจริงใจในการตั้งราคา ตามทุน!! เพราะเรารักหิน เข้าใจคนรักหิน การจะมีหินคู่บารมีเราสักเส้น สองเส้น แน่นอน!! มันต้องดีที่สุด!! สวยที่สุด!! และที่สำคัญต้องสวย เหมาะสมกับราคาด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อคุณค่าที่เราคู่ควร


ลาพีส ลาซูลี

A04
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

ลาพีส ลาซูลี (Lapis Lazuli)
ลาพีส ลาซูลี เกรดพรีเมียม สีน้ำเงินออกฟ้า แต่ละเม็ดมีละอองของแร่ไพไรต์  ผิวมัน วาว ไร้ตำหนิ สวยมาก
เหมาะสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เป็นหินแห่งความรู้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจเสริมสร้างสติปัญญา มีพลังแห่งการหยั่งรู้ การเปิดใจและเปิดตาให้ค้นพบสัจธรรม และความเป็นจริง มีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูงมาก

รายการที่เกี่ยวข้อง