God Gem หินมณี มีมนต์ ที่เป็นทั้งเครื่องรางและเครื่องประดับ เราเลือกคัดหินที่ดีที่สุดในเกรดราคานั้นๆ เราพยายามอย่างยิ่งที่จะถ่ายรูปหินให้สีสมจริงที่สุด!! เพราะเราประกันความพอใจยินดีคืน เราจริงใจในการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา เราจริงใจในการตั้งราคา ตามทุน!! เพราะเรารักหิน เข้าใจคนรักหิน การจะมีหินคู่บารมีเราสักเส้น สองเส้น แน่นอน!! มันต้องดีที่สุด!! สวยที่สุด!! และที่สำคัญต้องสวย เหมาะสมกับราคาด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อคุณค่าที่เราคู่ควร


ไรโดโคไซต์

A08
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนที่สั่งซื้อ :

ไรโดโคไซต์
หินแห่งความกรุณา ช่วยทำให้หัวใจสงบ บรรเทาความรักที่เจ็บปวด จากความรู้สึกหึงหวง เป็นการยอมรับและการให้อภัย ช่วยรักษาสมดุลจากความเครียด เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความรัก และความเมตตากรุณา

รายการที่เกี่ยวข้อง